چه خودرویی وارد خواهد شد؟ سوال مهمی که این روزها ذهن مشتریان را درگیر خود کرده است. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: