نظر تحلیل گران بر اساس گزارش منتشر شده درباره گام بعدی فدرال رزرو چیست؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: