گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: