تورم خوراکی ها در قاب سالانه چه وضعیتی داشته است؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: