به تازگی نیز خبر رسیده است شرکت خودروساز جیلی که زمانی هم خودروهایش به بازار ایران هم می رسید، یک شرکت مشترک با خودروسازی اروپایی تاسیس خواهد کرد. گزارش اکوایران در این باره را ببینید: