برنامه این هفته مارکت تایمز اکوایران درباره آخرین تحولات بازارهای جهانی را ببینید: