به گزارش اکوایران، قیمت طلا پس از سخنانی که یک هفته بازار در انتظار آن بود نزدیک به 0.6 درصد افزایش یافت و به مرز 1760 دلار رسید. با احتساب این رشد قیمت بازدهی هفتگی طلا به مثبت 0.8 درصد رسید و همچنین نوامبر به ماهی تبدیل شد که طلا از ابتدا تاکنون نزدیک به 8.3 درصد رشد قیمت داشته است.

این در حالی بود که طلا هفت ماه متوالی روندی نزولی داشته است. همچنین پس از تصدیق پیش بینی بازارها درباره کوچک شدن گام بعدی فدرال رزرو شاخص بازارهای سهام آمریکا نیز افزایشی شد.

شاخص صنعتی داوجونز 440 واحد معادل با 1.3 درصد رشد داشت در حالی که شاخص مرکب نزدک نیز نزدیک به 3.1 درصد افزایش یافت. همچنین شاخص S&P 500 نیز نزدیک به 2.1 درصد افزایش داشت و از صحبت های رییس فدرال رزرو استقبال کرد.

پاول در بخش مهم صحبت های خود گفت، منطقی است که با نزدیک شدن به سطحی که برای پایین کشیدن تورم کافی استریال سرعت افزایش نرخ بهره خود را تعدیل کنیم. این صحبت ها به نوعی با پیش بینی بازارها درباره افزایش نیم درصدی نرخ بهره به جای افزایش 75 صدم درصدی آن منطبق بود.

پاول که در موسسه بروکینگز در واشنگتن صحبت می کرد گفت زمان تعدیل سرعت افزایش نرخ بهره می تواند همین نشست بعدی یعنی در ماه دسامبر باشد.

البته پاول در بخش دیگری از صحبت های خود هشدار داد که فدرال رزرو ممکن است برای مدت طولانی قبل از پایان مبارزه با تورم، سیاست انقباضی خود را حفظ کند. رییس بانک مرکزی آمریکا در ادامه صحبت های خود گفت با وجود برخی تحولات امیدوارکننده، ما راه درازی برای بازگرداندن ثبات قیمت ها در پیش داریم.