آمارها نشان می دهد مردم نیز از این کمپین استقبال کرده اند. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید: