گزارش اکوایران درباره این خودروی جدیدالورود به بازار کشور را در لینک زیر بخوانید: