گزارش اکوایران درباره جزییات این طرح را در لینک زیر بخوانید: