در طول تاریخ همواره نگرانی درباره آثار فناوری‌های‌ جدید و جریان آزاد اطلاعات وجود داشته‌ است؛ نگرانی‌هایی که البته در اغلب اوقات بی‌مورد از آب درآمده‌اند.

در این گزارش به بررسی تجارب تاریخی درباره ترس از تکنولوژی پرداخته‌ایم.