معامله گران بر این باورند که سه خبر می تواند اوضاع بازار را آرام تر کند. گزارش کف بازار اکوایران درباره آخرین وضعیت بازار ارز و سکه را ببینید: