با این حال گزارش‌هایی که شب گذشته در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از کاهش نرخ بیکاری در حضور رییس جمهور هم داده شد، در نوع خود جالب بود. وزیر کار هم در اظهارات خود دست به مقایسه‌ای زد که برای بازار کار صادق نیست.