اما آنطور که از واقعیات بازار برمی آید این امر با توجه به نامتناسب بودن عرضه و تقاضا در بازار عملی نیست و طرح های جدید نیز راه حلی متفاوتی به نظر نمی رسد. گزارش اکوایران در این باراه را در لینک زیر بخوانید: