تحقیقات واحد اطلاعات اکونومیست از هزینه‌های نظامی در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که روسیه 4.4 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را به هزینه‌های دفاعی اختصاص داده است که بیشترین سهم در میان کشورهای دیگر است. پس از آن نیز آمریکا قرار دارد که سال گذشته 3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را صرف هزینه‌های نظامی کرده است. کره جنوبی و انگلستان نیز به ترتیب با صرف 2.8 و 2.6 درصد از تولید ناخالص داخلی خود برای هزینه‌های نظامی در جایگاه سوم و چهارم قرار گرفته است. 

جایگاه پنجم هزینه‌های نظامی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی اما در این رتبه‌بندی به ایران رسیده است که 2.2 درصد از GDP خود را در سال 2023 به امور نظامی اختصاص داده است.