فعالان اقتصادی معتقدند در فضایی که ثبات و امنیت وجود نداشته باشد، تمایلی به سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌‌های کسب و کار وجود نخواهند داشت. آنها به این نکته نیز اشاره می‌کنند که ثبات اقتصادی یکی از مولفه‌های اساسی برای رونق فعالیت‌های بخش خصوصی است و دولت باید با اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مناسب، ثبات و آرامش را در فضای اقتصادی کشور ایجاد کند.

در این خصوص محسن جلال‌پور، رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران معتقد است، فضای اقتصادی ایران در یک محیط بسته و غیر رقابتی قرار دارد و با این شرایط می‌توان گفت فصل مشترک در اقتصاد کشور به این محیط ناسالم باز می‌گردد. 

رئیس پیشین اتاق بازرگانی ایران به این نکته اشاره می‌کند که فضای حاکم در اقتصاد کشور ناشی از نوع سیاست‌گذاری است که این سیاست‌گذاری هم ناشی از شرایط سیاسی حاکم در کشور است.

به گفته جلال‌پور، روند موجود در فضای کشور موجب شده تا فعالیت برای بخش خصوصی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل رقابتی شود و عملا به نوعی بخش اقتصادی ما در یک فضای گلخانه‌ای قرار گیرد.  

جلال‌پور با اشاره به روند حاکم بر فضای اقتصادی کشور، به این نکته اشاره می‌کند که این روند فعالیت بخش خصوصی را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است و این چالش‌ها که شامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و عدم رقابت‌پذیری فضای کسب و کار می‌شوند، عملا بخش اقتصادی ایران را در یک فضای گلخانه‌ای قرار داده است.