به گزارش اکوایران، رشد مصرف و قاچاق گسترده سوخت، توزیع ناعادلانه یارانه انرژی بین دهک‌های مختلف و عدم تخصیص بهینه منابع در اقتصاد و البته کسری بودجه دولت مشوق اصلی سیاست‌گذار برای حذف یارانه‌های سوخت هستند.

اینکه حذف یارانه‌های انرژی، پرداخت مستقیم مابه‌التفاوت قیمت و توزیع به مساوات آن به خود مردم، یا شروع به کار «بازار متشکل انرژی» هر کدام چه منافع و مضراتی دارند، سوالات رایج این روزها شده‌اند.

دکتر «مجید عینیان» پژوهشگر اقتصادی و «همت قلیزاده» کارشناس اقتصادی درباره این موضوع در اکوایران به مناظره نشستند.