دلار در سامانه بازار متشکل ارز ایران امروز در پایان معاملات به  ۲۷,۱۹۹ تومان رسید؛ در حالی که در نرخ دلار در بازار تهران به ۲۹,۹۰۰ تومان رسیده است.

نرخ دلار در سلیمانیه و هرات نیز به ترتیب ۲۹,۹۳۰ و ۲۹,۷۳۰ تومان است.

نرخ دلاری درهم امارات نیز به ۳۰ هزار و ۲۰ تومان رسید و امروز حباب دلار نسبت به درهم ۱۲۰- تومان است.

سکه تمام با نرخ ۱۲ میلیون و ۹۷۰ تومان و ربع سکه نیز ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان معامله می شوند. حباب قیمتی سکه تمام چیزی در حدود ۲۳۶ هزار تومان و حباب ربع سکه نیز حدودا ۶۱۳ هزار و ۱۴۲ تومان می باشد.