شاید در نظر اول هر رقابتی برای پیشرفت لازم باشد، اما رقابت مخرب این دو کشور می تواند وضعیت آینده جهان را بدتر کند. گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


چگونه رقابت چین و آمریکا اوضاع جهان را بدتر می‌کند؟