آیا روسیه به شرایط تحت تحریم ادامه می دهد؟ آیا مذاکرات برجام به نتیجه می رسد؟ گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


تحریمها سرنوشت برجام و اوکراین را تغییر می دهند؟