یکی از سوالات اساسی این موضوع است که پرونده ایران به شورای امنیت ارجاع داده می شود یا خیر. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


ارائه قطعنامه ضدایرانی به شورای حکام: لحن ملایم قطعنامه و عدم ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت