در میانه این جزییات از اقدام عجیب ترامپ برای پیوستن به شورشیان نیز سخن گفته شده است. گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


جزئیات جدید از کودتای انتخاباتی ترامپ