آیا سفر جو بایدن به عربستان ثبات را برای منطقه به ارمغان می آورد یا موجب بی ثباتی می شود؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


بازی خطرناک بایدن در منطقه و واکنش احتمالی ایران