گزارش تفصیلی اکوایران درباره سخنان بایدن را در لینک زیر بخوانید:
 


بایدن: نمی‌خواهیم خلا رفتن از خاورمیانه را ایران، چین و روسیه پر کنند