گزارش کامل اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


بورل: پیشنهاد نهایی اروپا برای احیای برجام روی میز است