واکنش های احتمالی چین به این سفر چه خواهد بود؟ گزارش اکوایران در این باره را در لینک زیر بخوانید:
 


از واکنش نظامی تا تحریم؛ همه سناریوهای پکن در واکنش به سفر پلوسی