از طرفی ارزش یوان چین هم به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ رسیده که در دومینوی اخبار منفی اقتصاد این کشور قرار می‌گیرد.

علی رضاپور در برنامه مارکت تایمز از داده‌های دومین اقتصاد جهان و اثرات آن بر بازارهای مالی صحبت می‌کند.