در جلسه هفته گذشته فدرال رزرو اعضای این نشست دست به تغییر پیش‌بینی روند کاهشی نرخ بهره در سال آینده زدند که علی رضاپور، تحلیلگر بازارهای مالی در این بخش از برنامه مارکت تایمز به توضیح آن می‌پردازد.