برنامه متراژ

پاسخ معمای مشترک «بورس» و «مسکن»

«ماه عسل» در بورس تهران تمام شده است! خیلی از بورس اولی‌ها در مواجهه با قرمزپوشی روزهای اخیر بازار سهام اینطور آینده را تحلیل می‌کنند که گویی «ماه عسل» در بورس به پایان رسیده است. اما نگاه صاحب‌نظران پخته و تحلیل‌گران اقتصادی، این نیست. یک معما در بازارهای سهام و مسکن وجود دارد: آیا ریزش‌ها آغاز شده و ادامه‌دار است؟ در این صورت، مقصد بعدی پول‌ها بازار مسکن خواهد بود؟ فرید قدیری و سعید اسلامی بیدگلی به تشریح این موضوع پرداخته‌اند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد