برنامه متراژ

زمین انحرافی رونق مسکن

معاون اسبق وزیر راه و شهرسازی می‌گوید، یک علت «عدم توفیق دولت‌ها در نوسازی بافت فرسوده»، عدم هماهنگی دستگاه‌های دولتی با یکدیگر برای اجرای مصوبات دولت بوده است.

محمدسعید ایزدی در عین حال از قوانین خنثی‌کننده مصوبات دولت در حوزه «تشویق و تسهیل سرمایه‌گذاری ساختمانی در مناطق هدف» می‌گوید.

فرید قدیری در «آکادمی مسکن»، آدرس زمین انحرافی و زمین اصلی برای ساخت و ساز را ارایه می‌کند. محمدسعید ایزدی هم در «متراژ» ریشه انحراف را شرح می‌دهد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد