برنامه متراژ

زمستان بازار مسکن چگونه می‌گذرد؟

چه عواملی باعث افزایش دوباره قیمت مسکن شد؟ چه کسانی در بازار در حال خرید هستند؟ سال آینده قیمت مسکن به ثبات می‌رسد؟ آقای فرید قدیری و خانم نرگس رزبان در این قسمت از برنامه متراژ به این سوالات پاسخ داده اند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد