آنها می‌گویند مدیران ارشد شهرداری حتی پاسخ تلفن آنها را نمی‌ دهند. گلایه دیگر، از پاسخ به تذکرات اعضا است. 

مهدی چمران می گوید برخی از پاسخ‌های شهرداری را برگشت زده است.

متراژ این هفته با موضوع «بازار مسکن کلانشهر تبریز» و گزارشی از «بی‌محلی شهرداری تهران به شورای شهر» را در وب‌سایت اکوایران ببینید.