مهلت تهران برای بازگشت به مذاکره

وزارت امور خارجه آمریکا گفته که واشینگتن آماده ادامه مذاکرات برجامی بوده اما تهران خواسته که تا زمان انتقال دولت این کار به تعویق بیفتد.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد