اعلان جنگ چین به بیت‌کوین

دولت چین تصمیم گرفته است که استخراج بیت‌کوین را تا زمان وضع مقررات و قوانین جدید و سخت‌گیرانه‌ای که بتواند به صورت کامل از پول‌شویی، کسب پول کثیف و فرار مالیاتی جلوگیری کرده و فعالیت و مبدا و مقصد دقیق جابجایی ارزرمزهای استخراج شده را تحت بررسی و بازبینی قرار دهد، ممنوع و متوقف اعلام کند این تصمیم چه تاثیری بر بازار رمزارزها می‌گذارد؟

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد