مستند رازهای پنهان موفقیت اقتصادی کره جنوبی

این مستند چگونگی رسیدن کره جنوبی از کشوری وابسته که بخش عمده بودجه خود را از کمک های خارجی تامین می کرد به کشوری صنعتی با اقتصادی پر رونق و موفق در سطح جهانی را مرور می کند.در این مستند می بینیم که چگونه تصمیم گیری های صحیح در وقت رکود اقتصادی و یا جنگ می تواند کشوری را از ورشکستگی به رونق اقتصادی برساند.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد