به گزارش اکوایران، روند قیمت بخشی از نهاده های ساختمانی شهر تهران در پاییز 1400 نشان از رشد قیمت فصلی در اکثر مصالح ساختمانی در ساخت مسکن داشته است.

این افزایش می تواند خود عاملی از ادامه رشد قیمت مسکن در این شهر در فصول آینده باشد.

روند قیمت ها در مصالح ساختمانی

براساس گزارشی که مرکز آمار ایران در خصوص قیمت مصالح ساختمانی در پاییز امسال منتشر کرده است، ورق بدون موج اکریلیک در این مقطع به صورت متوسط قیمتی معادل با 1 میلیون تومان در هر ابعاد 1225180 سانتی متر و ضخامت سه میلی متر داشته است.

در این میان بتن آماده با عیار 200 کیلوگرم نیز هر متر مکعب 529 هزار و 930 تومان بوده که رتبه دوم را داشته است. در مقابل اما در میان کالاهایی که مرکز آمار مورد ارزیابی قرار داده است، آجر ماشینی قالبی 2 هزار تومان بوده که در این مقایسه رده آخر را داشته است.

این آمارها تنها نشان دهنده قیمت مصالح در این مقطع بوده که البته برای بررسی دقیق تر باید قیمت هر کدام در میزان مصرف آن ها در ساخت مسکن ضرب شده و در نهایت رقم حاصل در مصالح مختلف مورد مقایسه قرار بگیرد. البته پوشش آماری برای این محاسبه از سوی مرکز آمار شکل نگرفته است.

نکته مهم دیگر در خصوص قیمت مصالح میزان رشد آن ها در مقایسه با فصل قبل است. این بررسی نشان می دهد هر بخش چه رشدی را در مقایسه با فصل قبل ثبت کرده و در نهایت چه میزان ساخت مسکن را در مقایسه با تابستان 1400 گران تر کرده است؟

مسکن

رشد فصلی قیمت مصالح در شهر تهران

در میان مصالح ساختمانی در تهران، ماسه شسته که در جدول آماری به ازای هر تن به طور متوسط 180 هزار تومان ثبت شده در مقایسه با تابستان رشدی 30 درصدی داشته است.

بررسی ها نشان می دهد در میان این کالاها ماسه شسته بیشترین افزایش را داشته و فاصله قابل توجهی را با سایرین ثبت کرده است. تیرآهن نمره 14 نیز که به ازای هر کیلوگرم در تهران به طور متوسط قیمتی معادل با 15 هزار و 680 تومان داشته در پاییز امسال 9.4 درصد افزایش پیدا کرده و دومین رتبه را در میان رشدهای فصلی قیمت مصالح در سومین فصل سال به ثبت رسانده است. در این میان اما تنها بتن آماده نسبت به قبل کاهش قیمت داشته است.

بتن آماده که رتبه دوم را در میان کالاهای گران تر در ساخت مصالح داشته در این فصل افت قیمتی معادل با 8.6 درصد را ثبت کرده و به نسبت تابستان امسال ارزان تر شده است.

اما با این وجود 8 کالای منتخب دیگر که در ساخت مسکن کاربرد بیشتری داشته اند تورم بالای سه درصد داشته که در این حالت می توان گفت هزینه ساخت مسکن هنوز در مسیری صعودی قرار دارد.

این اتفاق می تواند باعث شود تا هزینه ساخت به هزینه خرید مسکن نیز انتقال پیدا کرده و بر قیمت اجاره و مسکن اثر فزاینده ای بگذارد.

مسکن