به گزارش اکوایران ،روز چهارشنبه حدود ساعت ۱۹ ، در بزرگراه شهید باکری، مسیر جنوب به شمال حد فاصل ورودی به بزرگراه شهید آبشناسان شرق، حفره ای به حجم نشست چهار در چهار متر مربع و عمق ۴.۵ متر ، ایجاد شد.این نخستین بار نیست که ناگهان زیر پای تهرانی ها خالی می شود .

علی بیت اللهی،عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی به اکو ایران می گوید:‌از نظر کارشناسی بهتر است برای این پدیده از اصطلاح فروریزش استفاده کنیم. در مسیر بزرگراه آبشناسان و از نیمه میانی شهر تهران به سمت شمال شهر به دلیل قرار گرفتن مخروطه افکنه هایی با ضخامت زیاد و نبود سفره آب زیرزمینی از ارتفاعات بالای شهر تهران فرونشست زمین به مفهومی که در دشت ها و جنوب شهر تهران سراغ داریم رخ نمی دهد؛ بنابراین فروریزش اتفاق افتاده، فرونشست از نوعی که وسعت ناحیه داشته باشد نیست.

وی ادامه داد:‌درشهر تهران به ویژه در مناطق پر شیب و شمالی هرازچندی رخ می دهد و در برخی از نقاط دیگر مانندخیابان مولوی در سال 95 و 96 چند مورد اتفاق افتاد در محدوده شهران تهران ، سه راه خیام و مناطق مختلف که عمدتا به دلیل وجود قنات های قدیمی حفره ها و مغارهای طبیعی در زیر سطح زمین رخ می دهند که اگر این حفرات و قنوات در مسیر تلاقی با بزرگراه ها باشند، وزیرسازی این مسیرها هم  خوب انجام نشده باشد بر اثر ارتعاشات محیطی فروریزش های محدود و در وسعت خیلی کم اتفاق می افتد.

دبیر کارگروه ملی مخاطرات طبیعی معتقد است :این فروچاله ها در محیط های شهری که قنات های قدیمی وجود داشته باشند هرازچندی خود را ظاهر می کنند و این فروریزش ها احتمال این که  دوباره رخ دهند با توجه به این که مسیر تلاقی به ویژه اتوبان های شرقی غربی عمود بر مسیر قنوات می شود ،وجود دارد که ابعادشان بسیار کوچک است.

این استاد دانشگاه اضافه کرد : مهم ترین کاری که باید برای پیشگیری از این نوع حوادث انجام شود، شناسایی مسیر قنات های متروکه است که یکی از معضلات اصلی شهر تهران در بروز فروریزش ها یا فروچاله هایی است که نمونه اش را در آبشناسان دیدیم .

این قنات ها و حفره های زیرسطحی که وجود دارند باید تحت مرمت و صیانت قرار بگیرند. مشکل اینجاست که زمانی این قنوات دارای مالک حقیقی بودند و از این رشته قنات ها برای آبیاری زمین های واقع در شهرری و باغ های جنوب تهران و غیره استفاده می شده و در حال حاضر تمام آن زمین ها و باغ ها به ساختمان تبدیل شدند و قنات ها رها شده هستند غیر از چند رشته قنات که در فضای سبز شهری تهران استفاده می شود یا در برخی از محدوده های ادارات و دانشگاه ها و پارک ها استفاده می شود. با این که مالکیت اینها شخصی است اما در عمل مالک حقیقی ندارند و رها شده اند. اگر اینها محافظت نشوند حفرات قنات ها آرام آرام در اثر ارتعاشات محیطی ریزش می کنند و موجب فروریزش های این چنینی در سطح شهر می شود.

وی تاکید کرد: مسئولیت نگهداری از قنوات ها باید مشخص شود و در اینجا یک کاستی حقوقی داریم؛ یعنی از نظر مالکیت، یک مالکیت شخصی به نام شخص سند قنات داریم ولی در عمل و واقعیت اینها مالک ندارند و جزو رشته قنات های رها شده ای هستند در سطح شهر که به صورت سیستماتیک هم رسیدگی نمی شوند . الآن به دلیل  این که بسیاری از این رشته قنات ها در زیر ساختمان ها و معابر مدفون شدند، شناساییی نگهداری و صیانت از آنها امر بسیار مهمی است که امیدواریم در این زمینه تصمیم مدیریتی جامعی گرفته شود.

 به گفته بیت اللهی پس از بارندگی که روان آب ها و آب های زیرسطحی شدتشان فروریزش ها بیشتر می شود و بارها هشدار داده شده  پس از بارندگی ها که آب به این حفره های زیرسطحی نفوذ  و شستگی های زیرسطحی پیدا می کند فروریزش ها بیشتر می شود.