به گزارش اکوایران ،مدیران شهری رقم های متفاوتی از بدهی های تهران اعلام کرده اند ، شهردار تهران می گوید که تهران بالغ بر 85 هزار میلیارد تومان بدهی دارد . علیرضا زاکانی گفته است نزدیک به ۶۰ هزار میلیارد تومان از بدهی های تهران مربوط به بانک‌ها است .اما به تازگی گزارشی از عملکرد مالی 6 ماهه دوم سال 1400 شهرداری تهران تهیه شده که نشان می دهد میزان بدهی های شهرداری تهران 77 هزار 749 میلیارد تومان است .

30

هرچند برخی کارشناسان اقتصادی شهری با اشاره به گزارش های مالی گذشته معتقدند جمع میزان بدهی های ثبت نشده ، بدهی ناشی از احکام و اجرائیه های قضایی و... این رقم را تا 100 میلیارد تومان هم می رساند .براساس گزارش تهیه شده شهرداری تهران طرح سامانه بدهی ها و مطالبات مشخص کرده است که در سال 1385 شرکت مترو مبلغ 75 میلیون دلار تسهیلات دریافت کرد که مانده آن به دلیل عدم بازپرداخت بالغ بر 30،000 میلیاردریال شده بود.

با مکاتبات و رایزنی با بانک و با پرداخت 2120 میلیاردریال بدهی مزبور تصفیه شد . همچنین به منظور تعیین و تکلیف مطالبات و بدهی های فی مابین سازمان تامین اجتماعی با شهرداری تهران،‌ توافقی در شهریور ماه سال 1400 بین شهردار با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد ومقرر شد  که ظرف مدت 4 ماه بدهی های شهرداری تهران در شعب شرق و غرب به شهرداری اعلام و با مطالبات شهرداری از آن سازمان مورد تهاتر قرارگیرد.

در این رابطه شعبه شرق در تاریخ 24/12/1400 مبلغ 29.950 میلیارد ریال و شعبه غرب نیز بر اساس آخرین اطلاعات ارسالی مورخ 11/12/1400 مبلغ 5.220 میلیارد ریال ادعا کرد که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات، نتیجه شعبات مربوطه اعلام خواهد شد. همچنین مطالبات شهرداری تهران از سازمان تامین اجتماعی بابت عوارض پایدار و شهرسازی جمعا مبلغ 8.000  میلیارد ریال بوده که بخش اعظمی از آن مربوط به بیمارستان میلاد واقع در منطقه 2 و شهرداری منطقه 6 است که پس از تعیین قطعی بدهی ها مقرر است طلب و بدهی ها با هم تهاتر شوند.

براساس گزارش شهرداری تهران ، تا پایان سال 1400 حدودا مبلغ 6.220 میلیارد ریال از محل مطالبات شهرداری تهران از دستگاه های دولتی و از طریق صدور اسناد تسویه خزانه نوع یک بابت تسویه بدهی‌های مالیاتی سنواتی واحدهای تابعه شهرداری تهران انجام پذیرفته و مراتب به سازمان امور مالیاتی شمال تهران به صورت کتبی اعلام شده و اقدامات لازم برای اخذ مفاصا حساب در شرف انجام است.

وصول عوارض پایدار سال 1400 شرکت مخابرات یکی دیگر  بخش های این گزارش است که دراین بخش آمده است : تحویل قبوض به سرجمع حدود 52 میلیارد ریال و وصول آن در راستای تداوم اقدامات موثر و پیگیرانه برای وصول مطالبات از دستگاه های اجرایی دولتی دارای بدهی کلان.

31

اما میزان طلب شهرداری از دولت نیز در این گزارش مشخص شده است. براساس آن شهرداری 32 هزار میلیارد و 912 میلیون تومان از دولت طلبکار است .