به گزارش اکو ایران، رقابت رشد قیمتها در بازار مسکن تهران هنوز داغ است. در دومین ماه بهاری امسال، قیمت مسکن با رشد 6.1 درصدی رشد داشته و به 36 میلیون و 350 هزار تومان رسید.

بررسی های آماری از وضعیت مسکن در تهران نشان می دهد تب قیمت ها در میانه بهار 1401 در قیمت خرید و فروش آپارتمان های مسکونی و قیمت اجاره مسیری داغ تر شده است.

بررسی قیمت مسکن در تهران

در حالی که رشد ماهانه قیمت در مسکن به دومین رکورد خود در بازه دوازده ماهه رسید رشد ماهانه در بخش اجاره نیز مسیری صعودی را ثبت کرد.

در همین رابطه در اردیبهشت ماه امسال، تورم ماهانه اجاره در نقاط شهری برابر با 2 درصد و در تهران معادل با 1.9 درصد به ثبت رسید.

مقایسه آمار ماهانه نشان می دهد این بیشترین میزان این شاخص در سه ماه اخیر بوده و در این مقطع جهش بیشتری در تهران و نقاط شهری کشور ثبت شده است.

بررسی های نقطه ای معاملات نیز نشان می دهد رشد قیمت ها در مقایسه با سال قبل نیز روند افزایشی تری داشته است.

تورم اجاره

خیز دوباره رشد قیمت ها در مسکن و اجاره

در حالی که رشد نقطه ای قیمت مسکن در تهران کاهشی بود در اردیبهشت ماه امسال برابر با 26.2 درصد به ثبت رسید. این تورم برای اجاره تهران برابر با 46 درصد و برای نقاط شهری معادل با 50 درصد ثبت شده است.

بررسی های آماری نشان دهنده آن است که تورم هر سه شاخص در این سال خیز دوباره ای برداشته و ضمن افزایش در مرتبه بالایی نیز به ثبت رسیده است.

تقریبا کانال 50 درصد بالاترین کانال تورم مسکن در این موعد بوده و سطح 46 درصدی نیز بیشترین میزان این متغیر در بازه حداقل 5 ساله به شمار می آید.

در همین راستا کارشناسان در علت روند افزایشی و رشد نقطه ای بالاتر در اجاره سه دلیل عمده را ذکر می کنند.

دلایل رشد قیمت اجاره در تهران

به عنوان اولین دلیل در واکاوی چرایی تورم بالا در بخش اجاره تهران و نقاط شهری می توان پیش قدم بودن قیمت مسکن را عامل آن دانست. به طور کلی در تعیین اجاره یک قاعده ریاضی به صورت عرف اقتصادی شناخته می شود. به این معنا که سهمی از قیمت مسکن معین کننده سطح اجاره در هر مقطع است. بنابر این زمانی که قیمت مسکن صعودی شود این افزایش در بخش اجاره نیز تاثیر گذار خواهد بود.

دومین عاملی که می تواند رشد بالای اجاره را در روزهای اخیر توضیح دهد انتظارات تورمی و انتظارات تاریک مالکان از وضعیت سایر بازارهای مالی است. در همین راستا زمانی که مالکان دورنمای نزولی از وضعیت سایر بازارها دارند در مقابل افزایش قیمت اجاره مقاومت کمتری نشان خواهند داد.

سومین عامل در سمت تقاضا قرار دارد. در همین راستا برخی معتقدند رشد اجاره از ناحیه افزایش تقاضا نیز می تواند باشد. به این معنا که کاهش قدرت خرید افراد در خرید خانه موجب می شود بازار اجاره تقاضای بیشتری داشته و از این جهت سبب افزایش قیمت آن در بازار تهران و نقاط شهری شده باشد.

تورم اجاره