به گفته او برای تکمیل ایستگاه های مترو در خط ۶،۷ و۳ مترو بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بودجه پیش بینی کرده ایم که از این مبلغ با احتساب گذران ۲۵ درصد از سال انتظار میرفت لااقل هزار میلیارد تومان از این بودجه محقق شود. این در حالیست که تاکنون تنها ۱۳۰ میلیارد تومان اوراق قرضه سال ۹۹ محقق شده که از این مبلغ هم ۴۲ میلیارد تومان را سازمان تامین اجتماعی، قانونی و یا غیر قانونی برداشت کرده است به عبارتی تنها ۸۸ میلیارد تومان بودجه ایست که تاکنون به شرکت راه آهن شهری مترو پرداخت شده است. لذا چطور انتظار داریم کارها بر وفق مراد در حوزه حمل ونقل عمومی پایتخت پیش رود!؟

تشکری هاشمی با انتقاد از اینکه اوراق قرضه ۱۴۰۰ که بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان بوده همچنان در تشریفات اداری متوقف مانده و عملیاتی نشده است گفت : شرکت های داخلی مختلف تجهیزاتی را به منظور تکمیل خطوط فعلی برای شرکت راه آهن شهری تهران ساخته اند، آن هم موضوعی است که به دلیل عدم تامین نقدینگی اکنون تجهیزات در انبارهای سازندگان دپو شده است.