به گزارش اکو ایران ،به جز ترافیک دوشنبه غروب تهران که تا نیمه های شب ادامه داشت ، یکی از پرسش های پر تکرار شهروندان تهرانی در فضای مجازی از مدیران شهری هزینه های جشن کیلومتری غدیر بود . علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران در این خصوص به اکو ایران گفت :  به یک تکنولوژی و فن آوری جدید دست پیدا کردیم؛ البته  40 سال است که دست پیدا کردیم اما گاهی اوقات نسبت به آن بی توجهی می کنیم و آن حضور وظرفیت مردمی است. در برگزاری جشن شاهد بودم مجموعه های مردمی ابراز آمادگی می کنند که می توانند چند هزار غذا یا کیک و یا بستنی بدهند و گروه های مختلف برای این کار پای کار می آیند یا گروه ها و مواکبی هستند که همگی خیرند.

وی ادامه داد : شهرداری هم حتما وظیفه دارد در این قضیه به اندازه و در چارچوبی که می شود خرج کند؛ ولی وقتی ظرفیت دستگاه های گوناگون و ظرفیت های مردم در کنار هم هست فشار نمی آید. همیشه به صرفه جویی نیاز داریم و همه را نیز به این صرفه جویی دعوت می کنیم.

نادعلی تاکید کرد :  نیمه پر لیوان را هم ببینید. یک ایراد در ادوار مختلف شهرداری وجود دارد و ربطی به هیچ گرایش سیاسی ندارد و این است که هر وقت خواستند کاری بکنند یک دستورالعمل از بالا به مناطق می دادند و این دستورالعمل مانند یخی بوده که هر چه می گشت آب می شده و زمانی که به نقطه عمل رسیده به یک چیز بی شباهت به شکل اولیه شده و یک حالت روتین اتفاق افتاده و می رفته است. الآن برگزاری رویدادها در سطح تهران به جهت فرهنگی اجتماعی کمی از این وضعیت در آمده است. چیزی که اول همین دوره نسبت به آن شکوه داشتم و با معاون  فرهنگی اجتماعی طرح دغدغه کردم ؛مشکلات و ایرادات مطرح شد و الان  رسیدند به این که رویداد را به گونه ای  با کمک دستگاه های مختلف و با کمک و حضور مردمی به نحوی که مردم  تهران درگیرش شوند برگزار شود. چون اینها قبلا به شکل فراگیر و رویت پذیر دیده نمی شد فکر می کردند یک بریز و بپاش آنچنانی دارد. این بریز و بپاش به شکل یخ آب شدن در سراسر مناطق اتفاق می افتاده و الان منسجم تر، قابل نظارت تر و قابل رویت تر دارد رخ می دهد.

او درخصوص این که می شود در رویدادی مانند اربعین نیز از همین ظرفیت ها استفاده کرد که نیازی به چند برابر شدن اعتبارات این حوزه نباشد گفت : در اربعین هم می شود از همین استفاده کرد که افزایش اعتبار چشم گیر نداشته باشیم. در اربعین اکثر اتفاقات داوطلبانه ای که در حوزه خیرین می افتد بیشتر در حوزه مواکب است. باید خلاقیت به کار ببندیم و بگوییم مثلا در حوزه حمل و نقل یا خدمات شهری و چیزهای دیگر هر کس که می تواند خیری را وسط بیاورد به صورت داوطلبانه با چیزی این امکان را ایجاد کند و ابراز آمادگی کند که البته باید آزمایش  کنیم. در برخی از آیین ها بعضی ها به یک سری کارها بیشتر گرایش و آمادگی داوطلبانه دارند و به یک سری کارها چون فرهنگ سازی نشده کمتر گرایش دارند ولی این هم قابل تغییر است.