رقمی که به گفته رستم قاسمی، به عنوان تسهیلات، برای ساخت ۳۱۳ هزار واحد مسکونی پرداخت شده، ۳.۵ برابر کل تسهیلات ساخت سال گذشته است.

این اعتبار از چه محلی تامین شده است؟ 

در عین حال معاون وزیر راه و شهرسازی هم از افتتاح ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن در شهریورماه خبر داده که ساخت این میزان مسکن در دولت سیزدهم، با توجه به داده‌های رسمی از «مدت زمان ساخت مسکن» قابل تامل است.