به گزارش اکو ایران ، مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در تمام سال هایی که ریاست شورای شهر تهران را برعهده داشت رییس شورای عالی استان ها هم بود . تنها یک سال ریاست شورای عالی استانها را به غلامرضا بصیری‌پور نماینده مردم خراسان رضوی واگذار کرد . در همان یک سال تمام اندوخته شورای عالی استان ها که چمران برای خرید یک ساختمان مستقل برای این شورا ذخیره کرده بود برباد رفت .

هزینه های شورای عالی استان ها از 4 میلیارد به 11 میلیارد افزایش پیدا کرد و آن زمان اعلام شد که این موارد از سوی نهادها نظارتی پیگیری می شود .

در دوره ششم شورای شهر تهران از همان ابتدا گفته شد که چمران دیگر به دنبال ریاست  شورای عالی استان ها نیست  وزمزمه های تلاش برای ریاست پرویز سروری به ریاست این شورا شنیده شد .

چمران در این چند ماه ، صندلی ریاست را هم با سروری تقسیم کرد. حتی زمان هایی که در صحن حضور داشت هم ساعتی از اداره جلسه صحن شورای شهر تهران را به سروری واگذار می کند .  

پرویز سروری یکی از نزدیک ترین اعضای شورای شهر تهران به علیرضا زاکانی شهردار تهران عصر امروز با 38 رای  به ریاست شورای عالی استان ها رسید . رقیب او در این انتخابات شهرام دبیری نماینده استان آذربایجان شرقی بود . 

 او دو روز پیش در گفتگویی با خبرگزاری فارس از جایگاه شورای عالی استان ها و برنامه هایش برای این شورا سخن گفته بود .

به گفته سروری تنظیم رابطه شوراها با قوای سه گانه بایستی از طریق شورای عالی صورت گیرد و همچنین ارتقاء جایگاه و شأن شوراهای فرادست بایستی در دستور کار باشد. شورای عالی استان ها باید از شرایط اداری خارج شود و به عنوان نهادی پیشران در بهبود و توسعه سرزمین در بخش مدیریت محلی گام بردارد بایستی پیگیری های لازم صورت گیرد که نمایندگانی از شوراها در مجامع از قبیل تشخیص مصلحت حضور یابند تا موضوعات مدیریت محلی با دیدی تخصصی در دستور کار قرار گیرد.