شکست سقف تاریخی شاخص

شاخص کل #بورس به لحاظ #تکنیکالی ، مقاومت مهمی را شکست. به نظر میرسد که بازار هفته سبزرنگی را در پیش داشته باشد.... گرچه این روزها هر چیزی ممکن است و به همین خاطر معامله گران بایست نیم نگاهی به ریز #معاملات و خریداران و #فروشندگان داشته باشند...

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد