رشد شاخص بورس تهران علی رغم اختلال سامانه معاملات

اختلال سامانه معاملات موجب به هم ریختگی معاملات و سردرگمی معامه گران شده است. با این وجود با این حال شاخص بورس تهران مسیر صعودی خود را ادامه میدهد..

اختلال  سامانه معاملات  موجب به هم ریختگی معاملات و سردرگمی معامه گران شده است... موضوع اسف باری که معلوم نیست چه زمانی حل خواهد شد!

با این حال شاخص بورس تهران مسیر صعودی خود را ادامه میدهد و بازدهی شاخص از ابتدای سال تقریبا به 120 درصد رسیده است.

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد