جلسات نتیجه بخش!

افت بیش از سی هزار واحد و خروج پول هزار و چهارصد میلیاردی، سهامداران را ناامید و عصبی کرده است.

البته در ساعت های پایین بازار، شاهد جمع شدن برخی سهم‌ها هستیم؛ اما به نظر نمی‌رسد اعتماد از دست رفته به این سرعت به بازار برگردد.

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد