بورس در سایه تصمیمات جدید

بازار بعد از سریال افتی که داشت امروز بیش از سی هزار واحد رشد کرده است.

 فارغ از عدد شاخص و منظر تکنیکال، می‌توان گفت که تصمیمات جدید شورای عالی بورس نیز بر بازار اثرگذار بوده است. باید دید بازار تا کجا به رشد خود ادامه می‌دهد؟

 

  • کپی شد
  • کپی شد
کپی شد