محسن خجسته‌مهر در حاشیه نمایشگاه بیست و ششم نفت تهران، برنامه شرکت ملی نفت ایران را برای ارسال ابرسازه‌های دریایی به موقعیت این میدان و آغاز عملیات حفاری تشریح کرد.