این مجموعه نیز ضمن تأیید این خبر، اعلام کرد که جزئیات بیشتر دراین‌باره را به‌زودی اعلام خواهد کرد.  همچنین وب‌سایت ازکی که از دیشب غیرفعال شده بود، از ساعتی پیش فعال شده است و صدور بیمه‌نامه در آن مانند گذشته انجام می‌شود.

گفتنی است یکشنبه، ۸ مردادماه، اعلام شد که ازکی به‌دلیل مسئله حجاب موقتاً تعلیق شده است. انجمن فین‌تک نیز درخصوص این تعلیق با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد تصمیماتی از این دست، مانعی بزرگ و بحران‌زا بر سر راه توسعه‌ بخش خصوصی است و نتیجه‌ای جز ناامیدکردن پیکره دانش‌بنیان شرکت‌ها و افزایش مهاجرت ندارد.