خودروسازان زیان انباشته سنگینی را در صورت‌های مالی خود ثبت کرده‌اند. مصرف‌کنندگان هم به راحتی به خودرو با قیمت کارخانه دسترسی ندارند. 

رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با برنامه ویراژ تاکید می‌کند قیمت‌گذاری دستوری برنده‌ای ندارد. او حتی شورای رقابت را هم بازنده قیمت دستوری خودرو می‌داند.